Book

نشر چیست؟

نشر چیست؟

به طور کلی در تعریف نشر دو دیدگاه وجود دارد: ۱- دیدگاه عمومی: دیدگاه اول دیدگاه عمومی است که می‌گوید هر کس مطلبی را تولید و تکثیر نماید کار نشر را انجام داده است. مثل…