درمان اعتیاد با نوروفیدبک دکتر عبدالغنی حمیدی (روانشناس بالینی)
درمان اعتیاد با نوروفیدبک دکتر عبدالغنی حمیدی (روانشناس بالینی)درمان اعتیاد با نوروفیدبکدرمان اعتیاد با نوروفیدبکفروشگاه آنلاین کتاب اودیسه www.Odyse.ir

کتاب درمان اعتیاد با نوروفیدبک

200,000 

خرید آنلاین کتاب درمان اعتیاد با نوروفیدبک نوشته دکتر عبدالغنی حمیدی انتشارات اودیسه odyse.ir

درمان اعتیاد با نوروفیدبک دکتر عبدالغنی حمیدی (روانشناس بالینی)

درمان اعتیاد
با نوروفیدبک
دکتر عبدالغنی حمیدی
(روانشناس بالینی)

کتاب حاضر با هدف بررسی تاثیر نوروفیدبک بر خود کنترلی و کیفیت زندگی مردان دارای سو مصرف مواد تالیف شد. روش پژوهش نیمه تجربی بود و از پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه مردان دارای سو مصرف مواد شهرستان تربت جام بود.نمونه شامل ۲۰ نفر(۱۰ نفر گروه آزمایش و ۱۰ نفر گروه گواه) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید و به صورت تصادفی ، بدون ریزش در گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند.

درمان اعتیاد با نوروفیدبک

فیپا کتاب وزیری درمان اعتیاد با نوروفیدبک

 

درمان اعتیاد با نوروفیدبک

شابک کتاب درمان اعتیاد با نوروفیدبک

 

فروشگاه آنلاین کتاب اودیسه www.Odyse.ir

فروشگاه آنلاین کتاب اودیسه www.Odyse.ir

توضیحات محصول

خرید آنلاین کتاب درمان اعتیاد با نوروفیدبک نشر اودیسه odyse.ir

درمان اعتیاد با نوروفیدبک دکتر عبدالغنی حمیدی (روانشناس بالینی)

درمان اعتیاد
با نوروفیدبک
دکتر عبدالغنی حمیدی
(روانشناس بالینی)

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب درمان اعتیاد با نوروفیدبک”