فنی و مهندسی

جلد کتاب وزیری - هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی

کتاب وزیری “هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی” منتشر شد

لینک مستقیم فیپای کتاب “هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی” ثبت شده در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5238590

ادامه مطلب

مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی

کتاب رقعی “مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی” منتشر شد

کتاب رقعی “مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی” منتشر شد:   نام کتاب:                   مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی نویسندگان:                ویرجینیا اندرسون – لارن جانسون مترجم:                      علی…