کتاب ” شعرهای دفتر سیاه ” منتشر شد

کتاب شعرهای دفتر سیاهشعرهای دفتر سیاه - نشر اودیسه
کتاب شعرهای دفتر سیاه

شعرهای دفتر سیاه – نشر اودیسه

این دفتر شعر درسیاهی راهی که درپیش بود به دنبال روزنه ای است تا نور را در هاون دل هایتان انعکاس دهد. هرچند خوانندگان اثر خود می توانند با خواندن این ورق به آنچه که در وجودشان انعکاس می یابد همان را دریافت کنند که صـــــــافی دل همان را می طلبد.

هر چند شاید نتوانم پیامی که خود می خواستید را به شما هدیه دهم اما دردی هست که می شود آن را با شما درمیان گذاشت.

                                                سین-شین    بیستم اسفند ۱۳۹۶

 

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "کتاب ” شعرهای دفتر سیاه ” منتشر شد"

Leave a comment