نحوه اتصال جلد کتاب به صفحات داخلی چگونه است؟

تبدیل جزوه به کتاب

۱۷۸۲۰۵۵

در کتاب های با صحافی چسب گرم، فنر یا منگنه، جلد کتاب مستقیماً به صفحات داخلی پیوسته است، ولی در صحافی دوخت، جلد کتاب به وسیله دوبرگ کاغذ به نام «بدرقه» که یکی در اول و دیگری در آخر کتاب قرار گرفته به صفحات داخلی کتاب متصل می شود.

۱- معمولاً بدرقه از جنس کاغذ تحریر ۱۰۰ گرمی و یا گلاسه ۱۳۵ گرمی گزینش می گردد.

۲- چاپ روی بدرقه نیز امکان پذیر است.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "نحوه اتصال جلد کتاب به صفحات داخلی چگونه است؟"

Leave a comment