فرم بندی یعنی چه؟ فرم چیست؟

۱۳۹۶۰۳۱۶۱۵۴۰ASLhamchap960307cc

۱۳۹۶۰۳۱۶۱۵۴۰ASLhamchap960307cc

 

فرم بندی یعنی این که تعدادی از صفحات کتاب طبق دستورالعملی خاص کنار هم چیده شده، و روی یک برگ کاغذ ۷۰×۱۰۰ یا ۷۰×۵۰ یا ۴۵×۶۵ یا ۵۰×۳۵ و یا سایر اندازه های کاغذ، به صورت پشت و رو چاپ می شود.

به صورت نمونه تعداد ۸ صفحه از یک کتاب در قطع وزیری (B5) را می توان کنار و در یک صفحه ۷۰×۵۰ قرار دهیم و روی یک کاغذ در همین ابعاد چاپ کنیم. به همین ترتیب ۸ صفحه دیگر نیز می توان پشت همان کاغذ چاپ کرد.

بنابراین منظور از یک فرم، برگی از کاغذ (در مثال فوق ۷۰×۵۰) است که پشت و روی آن توأماً چاپ خورده باشد، و سپس در ابعاد نهایی تا خورده و برای چاپ و صحافی کتاب استفاده شود.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "فرم بندی یعنی چه؟ فرم چیست؟"

Leave a comment