عموماً صفحات داخلی در چند رنگ چاپ می شود؟

نشر کتاب رنگی اودیسه

نشر کتاب رنگی اودیسه

صفحات داخلی را می توان به صورت تک رنگ، دورنگ و یا چهاررنگ چاپ کرد.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "عموماً صفحات داخلی در چند رنگ چاپ می شود؟"

Leave a comment