تعداد صفحات کتاب بر چه اساسی تعیین می شود؟

چاپ کتاب اودیسهچاپ کتاب

چاپ کتاب اودیسه

اساساً تعداد صفحات کتاب یا مجله، تابع محدودیت هایی است که به دلیل نحوه فرم بندی به ما تحمیل می شود.

بنابراین تعداد صفحات می بایست برای قطع وزیری و رقعی مضربی از ۸، برای قطع رحلی و رحلی بزرگ مضربی از ۴، برای قطع خشتی و خشتی بزرگ مضربی از ۱۲، برای قطع ربعی، مضربی از ۱۶، و برای قطع پالتویی و پالتویی بزرگ مضربی از ۱۲ تعیین شود.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "تعداد صفحات کتاب بر چه اساسی تعیین می شود؟"

Leave a comment