حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی Futuristic Trends in Numerical Relaying for Transmission Line Protections نویسندگان: دکتر اوجاوال پاتل (Dr. Ujjaval Patel) دکتر پراگنش باتDr Praghnesh Bhatt) ) دکتر نیلش چوتانیDr. Nilesh Chothani) ) مترجمین: دکتر هاجر باقری طولابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مهندس زینب السادات میرصادقی شرکت برق منطقه‌ای باختر مهندس سعید سبحانی نیا دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مهندس علی عباسی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی گلپایگان
حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددیحفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی Futuristic Trends in Numerical Relaying for Transmission Line Protections نویسندگان: دکتر اوجاوال پاتل (Dr. Ujjaval Patel) دکتر پراگنش باتDr Praghnesh Bhatt) ) دکتر نیلش چوتانیDr. Nilesh Chothani) ) مترجمین: دکتر هاجر باقری طولابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مهندس زینب السادات میرصادقی شرکت برق منطقه‌ای باختر مهندس سعید سبحانی نیا دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مهندس علی عباسی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی گلپایگانشابک کتابفیپای کتاب حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددیمجوز چاپ کتاب حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی

کتاب حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی

1,500,000 

خرید ترجمه کتاب

Futuristic Trends in Numerical Relaying
for Transmission Line Protections
حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی

حفاظت خطوط انتقال:
رویکردهای نوین در رله‌های عددی

 

Futuristic Trends in Numerical Relaying
for Transmission Line Protections

 

نویسندگان:

دکتر اوجاوال پاتل (Dr. Ujjaval Patel)

دکتر پراگنش باتDr Praghnesh Bhatt) )

دکتر نیلش چوتانیDr. Nilesh Chothani) )

مترجمین:

دکتر هاجر باقری طولابی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مهندس زینب السادات میرصادقی
شرکت برق منطقه‌ای باختر

مهندس سعید سبحانی نیا
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مهندس علی عباسی زاده
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی گلپایگان

حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی

حفاظت خطوط انتقال:
رویکردهای نوین در رله‌های عددی
Futuristic Trends in Numerical Relaying
for Transmission Line Protections
نویسندگان:
دکتر اوجاوال پاتل (Dr. Ujjaval Patel)
دکتر پراگنش باتDr Praghnesh Bhatt) )
دکتر نیلش چوتانیDr. Nilesh Chothani) )
مترجمین:
دکتر هاجر باقری طولابی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهندس زینب السادات میرصادقی
شرکت برق منطقه‌ای باختر
مهندس سعید سبحانی نیا
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهندس علی عباسی زاده
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی گلپایگان

 

شابک کتاب

شابک کتاب حفاظت خطوط انتقال:
رویکردهای نوین در رله‌های عددی

 

حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی Futuristic Trends in Numerical Relaying for Transmission Line Protections نویسندگان: دکتر اوجاوال پاتل (Dr. Ujjaval Patel) دکتر پراگنش باتDr Praghnesh Bhatt) ) دکتر نیلش چوتانیDr. Nilesh Chothani) ) مترجمین: دکتر هاجر باقری طولابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مهندس زینب السادات میرصادقی شرکت برق منطقه‌ای باختر مهندس سعید سبحانی نیا دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مهندس علی عباسی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی گلپایگان

حفاظت خطوط انتقال:
رویکردهای نوین در رله‌های عددی
Futuristic Trends in Numerical Relaying
for Transmission Line Protections
نویسندگان:
دکتر اوجاوال پاتل (Dr. Ujjaval Patel)
دکتر پراگنش باتDr Praghnesh Bhatt) )
دکتر نیلش چوتانیDr. Nilesh Chothani) )
مترجمین:
دکتر هاجر باقری طولابی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهندس زینب السادات میرصادقی
شرکت برق منطقه‌ای باختر
مهندس سعید سبحانی نیا
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهندس علی عباسی زاده
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی گلپایگان

 

فیپای کتاب حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی

فیپای کتاب حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی

مجوز چاپ کتاب حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی

مجوز چاپ کتاب حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی

 

توضیحات محصول

خرید کتاب حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی

خرید ترجمه کتاب

Futuristic Trends in Numerical Relaying
for Transmission Line Protections 

حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی Futuristic Trends in Numerical Relaying for Transmission Line Protections نویسندگان: دکتر اوجاوال پاتل (Dr. Ujjaval Patel) دکتر پراگنش باتDr Praghnesh Bhatt) ) دکتر نیلش چوتانیDr. Nilesh Chothani) ) مترجمین: دکتر هاجر باقری طولابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مهندس زینب السادات میرصادقی شرکت برق منطقه‌ای باختر مهندس سعید سبحانی نیا دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مهندس علی عباسی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی گلپایگان

حفاظت خطوط انتقال:
رویکردهای نوین در رله‌های عددی
Futuristic Trends in Numerical Relaying
for Transmission Line Protections
نویسندگان:
دکتر اوجاوال پاتل (Dr. Ujjaval Patel)
دکتر پراگنش باتDr Praghnesh Bhatt) )
دکتر نیلش چوتانیDr. Nilesh Chothani) )
مترجمین:
دکتر هاجر باقری طولابی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهندس زینب السادات میرصادقی
شرکت برق منطقه‌ای باختر
مهندس سعید سبحانی نیا
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهندس علی عباسی زاده
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی گلپایگان

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب حفاظت خطوط انتقال: رویکردهای نوین در رله‌های عددی”