ورزشی

کتاب از آمل تا خشواش‌کوه و لیتکوه

انتشارات اودیسه کتاب «از آمل تا خشواش‌کوه و لیتکوه» را در قطع رقعی منتشر کرد

انتشارات اودیسه کتاب «از آمل تا خشواش‌کوه و لیتکوه» را در قطع رقعی منتشر کرد:     نام کتاب:             از آمل تا خشواش‌کوه و لیتکوه نویسنده:             علی‌محمد کریمی ویراستار:            شهرام فیروزی طرح جلد:             پژمان فیروزی…

ادامه مطلب

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

نشر اودیسه منتشر کرد: “بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز”

انتشارات اودیسه کتاب “بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز” را منتشر کرد:   هدف کتابحاضر، شناسایی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی در استان البرز با تاکید بر جاذبه های گردشگری ورزشی…