دکتر دن وایل

کتاب چاره اندیشی در لحظه

انتشارات اودیسه کتاب «چاره اندیشی در لحظه» را در قطع وزیری منتشر کرد

انتشارات اودیسه کتاب «چاره اندیشی در لحظه» را در قطع وزیری منتشر کرد:   چاره اندیشی در لحظه     راهنمایی برای زوج‌درمانی مشارکتی   Solving The Moment A Collaborative Couple Therapy Manual نویسندگان : دکتر دن…

ادامه مطلب