مرداد ۱۴۰۱

کتاب "مرگ سینما" منتشر شد

انتشارات اودیسه کتاب “مرگ سینما” را منتشر کرد

انتشارات اودیسه کتاب رقعی “مرگ سینماگ را منتشر کرد:   شناسنامه کتاب: نام کتاب: مرگ سینما تألیف و تدوین: حیدر امینی ویراستار: پژمان فیروزی شمارگان: ۱۰۰ نسخه نوبت چاپ: اول- ۱۴۰۰ ناشر: اودیسه (www.odyse.ir )…