آذر ۱۴۰۰

کتاب از آمل تا خشواش‌کوه و لیتکوه

انتشارات اودیسه کتاب «از آمل تا خشواش‌کوه و لیتکوه» را در قطع رقعی منتشر کرد

انتشارات اودیسه کتاب «از آمل تا خشواش‌کوه و لیتکوه» را در قطع رقعی منتشر کرد:     نام کتاب:             از آمل تا خشواش‌کوه و لیتکوه نویسنده:             علی‌محمد کریمی ویراستار:            شهرام فیروزی طرح جلد:             پژمان فیروزی…