آذر ۱۳۹۹

خرید کتاب نگاهی بر فراتر از شناخت انتشارات اودیسه

انتشارات اودیسه کتاب «نگاهی بر فراتر از شناخت» را در قطع وزیری منتشر کرد

انتشارات اودیسه کتاب «نگاهی بر فراتر از شناخت» را در قطع وزیری منتشر کرد:         لینک کتاب فراتر از شناخت ثبت شده در کتابخانه مرکزی (فیپا): http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5218214 قسمتی از کتاب: وقتی به…