کتاب وزیری “هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی” منتشر شد

جلد کتاب وزیری - هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینیجلد کتاب وزیری - هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی
جلد کتاب وزیری  - هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی

جلد کتاب وزیری – هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی

شابک کتاب هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی

شابک کتاب وزیری هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی

فیپای کتاب وزیری هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی نشر اودیسه www.Odyse.ir

فیپای کتاب وزیری هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی نشر اودیسه www.Odyse.ir

لینک مستقیم فیپای کتاب “هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی” ثبت شده در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران:

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5238590

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "کتاب وزیری “هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی” منتشر شد"

Leave a comment