کتاب “مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی” در قطع وزیری منتشر شد

مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتیانتشارا کتاب وزیری مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی اثر محمد مردانی بلداجی

انتشارات اودیسه کتاب وزیری “مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی” را منتشر کرد:

مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی

انتشار کتاب وزیری مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی اثر محمد مردانی بلداجی

 

در این کتاب مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری سبک ابراز، مهار خشم و شیوه‌های مقابله با استرس در زوجین در شرف طلاق مراجعه‌کننده به دادگستری بروجن موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه زوجین در شرف طلاق مراجعه‌کننده به دادگستری بروجن در یک دوره شش‌ماهه (اسفند ۹۵، فرودین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ۹۶) است که شامل ۳۲۸ نفر (۱۶۴ زوج) بود و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ۱۴۸ نفر (۷۴ زوج) در پژوهش شرکت داده شدند. پرسشنامه‌های پژوهش شامل تعارضات زناشویی، پرسشنامه صفات شخصیتی نئو، کنترل خشم اسپیلبرگر و راهبردهای مقابله‌ای لازاروس بودند. داده‌ها از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری و رگرسیون میانجی تحلیل شدند. شاخص‌های برازش الگوی اصلاح‌ شده نهایی پژوهش وضعیت مطلوب مدل را نشان داد.

نتایج نشان داد بین سبک ابراز و مهار خشم و تعارضات زناشویی، مقابله هیجان مدار و تعارضات زناشویی، مقابله مسئله مدار و تعارضات زناشویی، بین سازش‌یافتگی با روان‌آزردگی‌خویی، گشودگی و سازگاری رابطه به صورت مستقیم و در برون‌گرایی و وجدانی بودن رابطه به صورت غیرمستقیم و از طریق سایر متغیرها هست. همچنین سایر نتایج نشان داد که سبک ابراز و مهار خشم و شیوه‌های مقابله با استرس توانسته‌اند نقش یک متغیر میانجی پاره‌ای را در پیوند بین ویژگی‌های شخصیتی و تعارضات زناشویی ایفا کنند.

شناسنامه کتاب:

نام کتاب:                        مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی

مؤلفان:                          محمد مردانی بلداجی

طراح جلد:                       شهرام فیروزی

ویراستار:                       ام البنین ذوالفقاری

شمارگان:                       ۱۰۰ نسخه

نوبت چاپ:                     اول- ۱۳۹۸

ناشر :                            اودیسه (odyse.ir )

چاپخانه:                         فیروزچاپ

صحافی:                         گاندی

قیمت:                            ۱۷۰۰۰ تومان

شابک:                           ۷-۹۱-۶۱۸۰-۶۲۲-۹۷۸

حق چاپ محفوظ است.

مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی Fipa

فیپا کتاب مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی

لینک فیپای کتاب مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی در سایت کتابخانه ملی:

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5750869

 

شابک مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی ISBN

شابک کتاب وزیری مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی

 

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "کتاب “مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی” در قطع وزیری منتشر شد"

Leave a comment