کتاب رقعی “مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی” منتشر شد

مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّیمبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی

کتاب رقعی “مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی” منتشر شد:

 

مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی

مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی

نام کتاب:                   مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی

نویسندگان:                ویرجینیا اندرسون – لارن جانسون

مترجم:                      علی سیبویه

شمارگان:                   ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ:                اول- ۱۳۹۸

ناشر:                        اودیسه  (www.odyse.ir )

قیمت:                        ۱۷۰۰۰  تومان

شابک:                       ۸-۰۲-۶۷۶۳-۶۲۲-۹۷۸

 

فروش در کتابفروشی های معتبر کشور

آدرس خرید اینترنتی: www.odyse.ir
فروش ویژه همکار و کتابفروشی ها: ۰۹۱۱۱۲۷۵۲۲۷
برای مشاهده سایر کتابهای انتشارات اودیسه به وبگاه اودیسه مراجعه کنید:
http://www.Odyse.ir

 

فیپای کتاب رقعی مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی مترجم علی سیبویه

فیپای کتاب رقعی مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی مترجم علی سیبویه

 

شابک کتاب رقعی مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی مترجم علی سیبویه

شابک کتاب رقعی مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی مترجم علی سیبویه

 

 

 

کتاب رقعی مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی مترجم علی سیبویه

کتاب رقعی مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی مترجم علی سیبویه

کتاب رقعی مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی مترجم علی سیبویه نشر اودیسه ODYSE.IR

کتاب رقعی مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی مترجم علی سیبویه نشر اودیسه ODYSE.IR

 

نام کتاب:مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی نویسندگان: ویرجینیا اندرسون - لارن جانسون مترجم: علی سیبویه

نام کتاب: مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی
نویسندگان: ویرجینیا اندرسون – لارن جانسون
مترجم: علی سیبویه

نام کتاب:مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی نویسندگان: ویرجینیا اندرسون - لارن جانسون مترجم: علی سیبویه

نام کتاب: مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی
نویسندگان: ویرجینیا اندرسون – لارن جانسون
مترجم: علی سیبویه

 

نام کتاب:مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی نویسندگان: ویرجینیا اندرسون - لارن جانسون مترجم: علی سیبویه ناشر: اودیسه

نام کتاب: مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی
نویسندگان: ویرجینیا اندرسون – لارن جانسون
مترجم: علی سیبویه
ناشر: اودیسه

نام کتاب:مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی نویسندگان: ویرجینیا اندرسون - لارن جانسون مترجم: علی سیبویه ناشر: اودیسه

نام کتاب: مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی
نویسندگان: ویرجینیا اندرسون – لارن جانسون
مترجم: علی سیبویه
ناشر: اودیسه

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "کتاب رقعی “مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علّی” منتشر شد"

Leave a comment