ویرایش چه مراحلی دارد؟

ویرایش کتاب

ویرایش کتاب

به منظور پرهیز از انتشار کتاب با اشکالات علمی و ادبی و فنی، واحدهای انتشاراتی اثر را پیش از حروف چینی برای ویراستاری ارسال می کنند. با توجه به نوع اثر ویرایش‌های گوناگونی بر روی آن اعمال می‌شود. این مراحل را می‌توان بدین ترتیب نام برد: ویرایش‌های علمی، ادبی و فنی که گاه مورد آخر را نسخه‌پردازی نیز می‌نامند.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "ویرایش چه مراحلی دارد؟"

Leave a comment