نوع و گراماژ کاغذ صفحات داخلی چه باید باشد؟

۳-۱

نوع و گراماژ کاغذ کتاب انتشارات اودیسه

کاغذ یا مقوای صفحات داخلی می تواند از نوع تحریر ۷۰، ۸۰ یا ۱۰۰ گرمی و یا گلاسه ۹۰، ۱۱۵، ۱۲۰، ۱۳۵، ۱۵۰، ۱۷۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و یا حتی ۳۰۰ گرمی باشد.

اما توجه داشته باشید گراماژ های بالاتر از ۱۷۰ گرمی صرفاً متناسب با صحافی فنری بوده و بهترین کیفیت کتاب با صحافی چسب گرم با یکی از گراماژ های تحریر ۷۰ یا ۸۰ گرمی و یا گلاسه ۱۱۵، ۱۲۰، و یا ۱۳۵ گرمی برای صفحات داخلی، انجام می پذیرد.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "نوع و گراماژ کاغذ صفحات داخلی چه باید باشد؟"

Leave a comment