نمونه کار کتاب

نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه

در زیر نمونه کتاب های چاپ شده با سیستم چاپ دیجیتال را مشاهده می کنید که همگی با تضمین کیفیت تا ۸۰ درصد چاپ افست می باشد و بعضاً حتی با کیفیت افست و بالاتر از افست:

نمونه۱ : شناسنامه کتاب رقعی

نمونه کتاب چاپشده دیجیتال در انتشارات اودیسه

نمونه۲ : جلد و متن چاپ دیجیتال کتاب وزیری ICDL  با جلد سلفون براق

نمونه کتاب چاپشده دیجیتال در انتشارات اودیسه
نمونه کتاب چاپشده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه

نمونه۳ : متن و جلد کتاب جیبی، رقعی و وزیری مختلف

نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه

نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه

نمونه۴ : متن و جلد کتاب رقعی فرهنگ نام های زیبای ایرانی

نمونه کتاب چاپ دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ دیجیتال در انتشارات اودیسه

 نمونه۵ : متن و جلد کتاب رقعی ضرب المثل های شیرین فارسی

نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه نمونه کتاب چاپ شده دیجیتال در انتشارات اودیسه

کلیه محصولات چاپ شده انتشارات اودیسه دارای تضمین کیفیت و گارانتی می باشد.