جلد کتاب شامل چه بخش هایی می شود؟

نشر اودیسه شمال

نشر اودیسه شمال

به صورت قراردادی جلد شومیز کتاب شامل ۵ بخش اصلی است که در شکل بالا به آن اشاره شده است.

ولی در کتاب های با جلد سخت می تواند بخش های دیگری به آن اضافه شود که در شکل زیر بخش های مختلف آن را می بینید:

جلد کتاب در انتشارات اودیسه

قسمت های مختلف جلد سخت کتاب

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "جلد کتاب شامل چه بخش هایی می شود؟"

Leave a comment