جلد کتاب شامل چه بخش هایی می شود؟

نشر اودیسه شمال

نشر اودیسه شمال

به صورت قراردادی جلد کتاب شامل ۵ بخش اصلی است که در شکل بالا به آن اشاره شده است.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "جلد کتاب شامل چه بخش هایی می شود؟"

Leave a comment