تفاوت صفحه با برگ چیست؟

PrintService-2-300x225

PrintService-2-300x225

یک برگ از کتاب شامل ۲ صفحه در پشت و روی آن می شود. مثلاً یک کتاب ۴۸ برگی شامل ۹۶ صفحه می شود. به دلیل این که برای هر صفحه باید یک طراحی مجزا آماده کرد، در تمام صحبت ها پیرامون مشخصات کمی کتاب از تعداد صفحه سخن گفته می شود و نه از تعداد برگ.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "تفاوت صفحه با برگ چیست؟"

Leave a comment