انتشارات اودیسه کتاب «پایان تمدن» را در قطع رقعی منتشر کرد

کتاب پایان تمدن نوشته حیدر امینی از سرابجلد کتاب پایان تمدن

انتشارات اودیسه کتاب «پایان تمدن» را در قطع رقعی منتشر کرد

کتاب پایان تمدن نوشته حیدر امینی از سراب

جلد کتاب پایان تمدن

 

باید قبول داشت که اقدام علمی در مورد فضائی بودن برنامه همیشه موفقیت‌آمیز بوده و هیچ تردیدی وجود ندارد.
ما در حدود صد میلیون سال قبل در منظومه شمسی با مرور مطالعات و رؤیت اسناد ستاره شناسان یک سیاره به نام فیتون در بین کره مریخ و سیاره مشتری داشتیم.
توسط همین فیتونی‌ها بود که در کره زمین ایجاد تمدن می‌نمایند و در کره زمین تمدن تکامل یافته‌ای به وجود می‌آید و کار به مرحله‌ای می‌رسد که در یک برنامه فضای سفر به مریخ و کنتـرل سـلاح‌های هستـه‌ای چـه بمب‌های متنـوع اتمـی و یا موشک‌های دارای کلاهک‌های هسته‌ای اقدام به منفجر نمودن و یا انفجار سلاح‌های هسته‌ای که بالغ بر هزاران فروند موشک اتمی و هزاران عدد بمب‌های هسته‌ای و ایجاد دور دوم یخبندان در سطح کره زمین و رسیدن به وضعیت عادی کره زمین بعد از سیصد سال که دود حاصله از سوختن کره زمین و فرو نشستن آن بر سطح سیاره زمین گردد و دوباره ایجاد تمدن در کره زمین شروع شود.
تصریح می‌شود که محتوای این کتاب تخیلی است.

 

به عقیده دانشمندان حدود صد میلیون سال قبل انفجار سیاره فیتون باعث دگرگونی‌های عظیمی در فضای منظومه شمسی و کره زمین گردید.

سیاره فیتون چه موقعیتی در فضا و منظومه شمسی داشته است؟!

بر اساس محاسبات علمی و نجومی مدار سیاره فیتون با فاصله از خورشید ۲۶۰ میلیون مایل، ۲۸۸ میلیون کیلومتر فاصله از کره زمین، ۱۶۸ میلیون مایل، ۲۶۵ میلیون کیلومتر بین سیارات مریخ و ژوپیتر (برجیس، مشتری، یا هرمزد) قرار داشت.

در صفحه بعد به موقعیت سیاره فیتون قبل از انفجار در خانواده خورشید یعنی منظومه شمسی توجه نمائید.

 

 

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "انتشارات اودیسه کتاب «پایان تمدن» را در قطع رقعی منتشر کرد"

Leave a comment