آیا سفارش کتاب یا مجله ما لزوماً باید جلد داشته باشد؟

چاپ و صحافی کتاب در نشر ادیسه

چاپ و صحافی کتاب در نشر ادیسه

اگر صحافی کتاب چسب گرم یا دوخت باشد، وجود جلد یک استاندارد الزامیست، ولی در صحافی فنر یا منگنه می توان جلد انتخاب نکرد. مثلاً همه صفحات کتاب ۲۵۰ گرمی گلاسه باشد.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "آیا سفارش کتاب یا مجله ما لزوماً باید جلد داشته باشد؟"

Leave a comment