آماده‌سازی یک اثر به چه معنی است؟

۹۹f34c91819f32fa138c582b71718cc9

۹۹f34c91819f32fa138c582b71718cc9

به مجموعه مراحل آماده کردن یک کتاب گفته می شود که از مرحله تالیف یا ترجمه آغاز و مراحل ویرایش های علمی، ادبی و فنی یا نسخه پردازی، حروف چینی، نمونه خوانی، صفحه آرایی، تصویرسازی، نمایه‌سازی، طراحی جلد، ثبت شماره شابک، دریافت فیپا، دریافت مجوز پیش از چاپ و ارسال به چاپخانه را در بر می‌گیرد.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "آماده‌سازی یک اثر به چه معنی است؟"

Leave a comment